Ramayana Destanı

Ramayana Destanı

Hint mitolojisi içinde önemli bir yere sahip olan Ramayana destanı, günümüzde en çok bilinen destanlar arasında yer almaktadır. Ramayana ve Mahabbarata destanları her ne kadar birlikte anılsa da iki destan birbirinden farklıdır. Mahabbarata nesir şeklinde, Ramayana ise nazım şeklinde yazıya geçen destanlardır. Sanskritçe olan Ramayana, Türkçeye kısaca Rama’nın Gelişimi olarak çevrilebilir. 

Geçmişten günümüze kadar ulaşan en eski destanlardan biri olan Ramayana, Hint kültürünün en önemli eserleri arasında yer almaktadır. Bilinen en eski nüshasının ise Valmiki tarafından yazıya geçirildiği görülmektedir. Yazıya geçirildiği tarih ihtilaflı olsa da MÖ 4. ve 2. yüzyıllar arasında gerçekleştiği düşünülmektedir. Ramayana destanı konusuyla farklı kültürlerdeki benzer metinler ile çeşitli benzerlikler gösterse de oldukça özel bir yapıdadır.  

Ramayana Destanı Ne Zaman Ortaya Çıktı?

Ramayana destanı tarihçesi oldukça eskiye dayanmaktadır. Bilinen en eski nüshası Valmiki tarafından yazıya geçirilmiştir. Kesin tarih bilinmemekle beraber MÖ 4. ve 2. yüzyıllar arasında gerçekleştiği tahmin edilmektedir. Ramayana destanının günümüzde 7 baptan oluşan şeklini MÖ 2. yüzyıl içinde alındığı düşünülmektedir. 

Valmiki’nin Ramayanası, 7 ayrı bap ve Sanskritçe’de beyit olarak tanımlanna 24.000 şlokdan oluşmaktadır. Destanın ilk ve yedinci bölümlerinin ise sonradan eklendiğine dair düşünce yaygındır. Rama, bu destanda Tanrı Vişnu’nun yeniden cisimleşmiş hali olarak görülmektedir. Dİğer kitaplarda ise kahramanın bir insanı temsil ettiği görülmektedir. 

Yeni yazılan eserlere bakıldığında ise üslup açısından eski eserlerdeki mükemmelliğe rastlanmamaktadır. Ramaya’nın yeni versiyonunda ise bu görüşün tam aksine mükemmel bir anlatım tarzı olduğu ifade edilmektedir. 

Üslup açısından ilk ve son kitaplar, anlatım ve lisan açısından diğer beş kitabın edebi niteliğinden oldukça uzak görülmüştür. Mahabbarata’ya nazaran dil ve andlıkm açısından daha tutarlı olduğu ifade edilmektedir. 

Günümüze ulaşan 3 Ramayana yazımı, içerik açısından birbirinden ciddi şekilde ayrılır. Ancak her üç yazımın da 7 fasıldan oluştuğu görülmektedir. Ramayana’nın günümüzde Sanskritçe ve yerel dillerde çok sayıda yazımı bulunmaktadır. Bu yazımlar arasında en meşhuru ise Tamilce’de 12. yüzyılda Kamban adında bir yazar tarafından kaleme alındığı tahmin edilen Kambaramayanam’dır. Aynı destanın 16. yüzyılda ise Tulsidas tarafından kuzey – hint dili olan Avadhi dilinde ve Ramcaritamanas adıyla yazıldığı görülmektedir. 

Hint kültürünün güneydoğu Asya’da yayılmaya başlamasının ardından Ramayana destanının MÖ 1. yüzyılda Kamboçya, Tayland ve Cava gibi başka dillerde de anlatımına zaman içinde rastlanmaktadır. Bu farklı versiyonlarının en önemlisinin ise 18. yüzyılda Siyam Kralı Phra Phutthaloetla Naphalaı’nin isteği ile Tayca olarak yazıya geçirilen Ramakian olduğu tespit edilmiştir. 

Ramayana Destanı Konusu Nedir?

Ramayana destanı konusu temelde Hint mitolojisinin en önemli üç büyük tanrısından biri olan Tanrı Vişnu’nun Prens Rama’nın bedeninden yeniden doğmasıyla yaşadıklarının aktarılmasıdır. Vişnu’nun Rama’nın bedeninde yeniden doğduğu inancı çevresinde Rama’nın yaşadıklarını konu edinen destan, antik Hint kültürü ve dönemi dini, sosyal ve politik yaşamına dair ipuçları vermesiyle önemli görülmektedir. 

Yunan mitolojisi ile kıyaslandığında Odysseus’un Troya’dan İthaka’ya yolculuğunda olduğu gibi Prens Rama’nın Hindistan’ın kuzey bölümünden güneyine olan seyahati ve sonunda Seylan’a ulaşması konu edinmiştir. 

Ramayana Destanı Neyi Anlatıyor?

Hint destanı içinde özel bir yere sahip olan Ramayana oldukça geniş bir içeriğe sahiptir. Destanda kral olan babası, kızı Sita’yı Tanrı Şiva’nın yayını çekebilecek savaşçı ile evlendirmeye söz vermesiyle başlayan olaylar aktarılmaktadır. Tanrı Şiva’nın insan formundaki hali olan Rama’nın yayı çekerek kırmasının ardından Kralın ikinci karısı, kralın verdiği sözü bozarak, Rama’yı nişanlısı Sita’yı ve Rama’nın kardeşi Lakşman’ı sürgüne gönderir. 

Rama ile Sita’nın aşkı ise birçok zorluğun ve 14 yıllık sürgünün ardından evlilikle sonuçlanmıştır. Karanlık ve aydınlık arasındaki savaşta aydınlığın zaferi olarak bu hikaye tasvir edilmektedir. Ramayana destanı Kosala kralığının prensi olan Rama’nın hikayesini anlamkatadır. babası Dasharatha tarafından ormana sürgüne gönderilmesinin ardından orada Lanka kralı Ravana’yı öldürdüğü görülmektedir. 

Rama’nın Sita ile evlendikten sonra Ayodha kralı olması gerekirken, üvey annesinin kendi oğlunu kral yapma isteği nedeniyle Rama’nın krallıktan uzaklaştırılması için plan yapılmıştır. Gittikleri bu sürgünde 6 yıl boyunca mutlu şekilde ormanda yaşayan Rama, Sita ve Lakshman, farklı sorunlarla karşılaşmaktadır. Bir gün ormanda yaşayan şeytani bir prenses olan Rakshasas, Rama’yı baştan çıkarmak istese de Lakshman tarafından yakalanır. İntikam almak için ağabeyi olan on başlı Lanka kralı Ravana’dan yardım ister. On başlı olmasının ise on adamın bilgisine sahip olduğu sembolizminden gelmektedir. 

İntikam almak için Rama’nın karısını kendi karısı yapmak isteyen Ravana, Sita’yı kendi krallığı olana Lanka’ya (Sri Lanka) kaçırır. Rama ise karısını geri almak için uzun bir yolculuğa çıkar. Karısı Sita’yı kurtardıktan sonra Ravana’yı öldürü ve Ayodha Krallığı’na geri dönerek kral olmayı kabul eder. 

Ramayana ve Mahabharata Destanı Hangi Ülkeye Ait? 

Ramayana destanı kime aittir sorusu çok sık merak edilmektedir. Ramayana destanı bir Hint destanıdır. Hint halk ozanlarından biri olan Valmiki tarafından yazılmıştır. Dünyanın en bilinen ve Hindistan’ın en önemli iki destanından biri olan Ramayana, 24.000 beyitten oluşan bir eserdir. 

Hint Mitolojisinde önemli bir tanrı olan Vişnu’nun insan bedeni olan Rama ile çıktığı yolculuk konu edilmektedir. Hint destanı olmasına rağmen zaman içinde çeşitli Asya topraklarında da bu destanın örneklerine rastlanması mümkündür. Ramayana destanı bu tür özellikleri ile dünyanın bilinen en eski ve önemli eserlerinden biri olarak kabul edilmektedir. 

Ramayana Destanı Bölümleri Nelerdir?

Ramayana destanı bölümleri toplamda 24 bin beyitten oluşan 7 bölümden oluşmaktadır. Rama’nın Ravana tarafından kaçırılan karısı Sita’yı kurtarma çabası başta olmak üzere birçok olayın anlatıldığı desten 500 şarkı (saga) bulunmaktadır. Yazarı belli olmasa da Hint kültürünün önemli isimlerinden olan Valmiki tarafından yazıldığı söylenmektedir. 

Ramayana’nın bölümleri ise şunlardan oluşur:

 • Bala Kanda – Çocukluk 
 • Ayodha Kanda – Ayodha Şehri 
 • Aranya Kanda – Orman
 • Kişkindha Kanda 
 • Sundara Kanda – Güzel
 • Yuddha Kanda – Savaş
 • Uttara Kanda – Son 

Dünya genelinde Ramayana bir destan, edebi eser olarak görülse de Hindistan sınırları içinde gelenekselleşmiş bir dinsel inanış ve yaşam biçimi olarak değerlendirilmektedir. Destanın içinde Rama güç ve ermen, Rama’nın evlenmek istediği Sita ise bağlılığı sembolize ederken, Rawana ise kötülüktür. Lakshman ise kardeş sevgisinin sembolü olmuştur. 

Ramayana Destanı Özeti Nedir?

Ramayana destanı özeti kısaca; Kral tarafından kızı Sita’nın Tanrı Şiva’nın yayını çekebilecek bir savaşçıyla evlendirme sözüyle Rama’nın bu yayı çekerek kırmasıyla başlar. Kralın ikinci karısı ise kralın verdiği bu sözü bozar ve Rama’yı Sita’yı ve Rama’nın kardeşi Lakshman’ı sürgüne yollar. Birçok mücadele sonunda Rama ve Sita evlenir. Temelde iyilik ve kötülüğün savaşı, sadakat, aşk gibi konular sembolize edilmiştir.  

Ramayana Destanı Karakterleri Nelerdir? 

Ramayana destanı karakterleri arasında Rama, Sita ve Lakshman başlıca karakterler arasında yer almaktadır. Bu karakterlerin yanı sıra daha birçok karakter bulunmaktadır. Ramayana destanı içinde yer alan karakterlerden bazıları şunlardır:

 • Rama
 • Sita
 • Lakshman
 • Dasharata
 • Kausalya
 • Sumitra
 • Kaikeyi
 • Janaka
 • Manthara
 • Bharata
 • Shatrughna
 • Urmila
 • Prahasta
 • Ravana
 • Khara
 • Vali
 • Arikaya
 • Lava
 • Kusha
 • Indrajit
 • Aksyakumara 
 • Ahalya
 • Mandavi