Bouguereau’nun “Su Perileri ve Satir” Resim Okuması

Bouguereau’nun “Su Perileri ve Satir” Resim Okuması

Frank Crowninshield 1943 yılında, bu resim hakkında şöyle beyanatta bulunmuştur. “Su perileri, inci gibi beyaz parıltıları yüzünden biraz soyutlaştırıldılarsa da, klasik şairler -örneğin ovid- tarafından hayal ettikleri şekilde çok kez işlenmiş bir konudur.”

Bouguereau’nun ele aldığı klasik form anlayışı, formun salt ideal güzellik için çizildiğini ve bu klasik form içerisinde tutarlı olduğu gözükmektedir. Bouguereau’nun eserini incelerken veya resim okuması yaparken Raffaella’nun eserlerini aklımızın bir köşesinde karşılaştırma yapmak için tutmalıyız.

Bouguereau’nun bu eseri çıplak ideal güzelliği gösterirken çizimin getirdiği salt çıplaklık çerçevesinde bir duygu barındırdığı söylenemez. Çünkü buradaki güzellik sadece gözde uyanan ideal çıplak güzellik için vardır. Tasvir edilen tema içerisindeki karakterlerin doğa ve mekan ile uyumlu olduğu gözükmektedir. Çizilen karakterler amacına uygun, bir doğa kadar da modernitenin ideal güzellik anlayışından uzaktır. Karakterler adeta doğa kadar sade ve açık seçiktir. Ayrıca Bouguereau’nun bu formları dinamik değil statiktir yani durağan bir kompozisyondadır. Eser, çıplak güzellik için hiçbir duyguya sahip olmayan, basmakalıp formlar aracılığıyla resmedilmiştir çıplak kadın ve erkek modelleridir.

Bouguereau’nun bu cüretkar eseri, birkaç çıplak kadına karşı direnen satiri yıkanmaya zorlayarak nasıl eğlendirdiklerini gösteren bir hikaye anlatmaktadır. Bu hikayede kadınları resmetmek için kadınların yuvarlak kalçalarını, davetkar göğüslerini, tombul kalçalarını çizmiştir.

Tüm bu cüretkarlığa rağmen bu eser son dönemlerde oldukça övgü aldı.