Helenizm

Helenizm

Helenizm, M.Ö. 4. yüzyıldan M.S. 1. yüzyıla kadar olan dönemde Yunanistan ve Akdeniz ülkelerinde ortaya çıkan bir sanat, kültür ve düşünce akımıdır. Helenizm döneminde, Yunan sanatının eski dönemine göre daha çok realisme yönelik ve insan figürlerine daha çok önem verilmiştir. Bu akım, tüm Akdeniz ülkelerinde etkili olmuş ve farklı kültürlerden de etkilenmiştir. Helenizm döneminde, özellikle heykeltıraşlık, heykel, resim gibi sanat dallarında önemli eserler ortaya çıkmıştır. Ayrıca edebiyat, müzik, sinema ve fotoğrafçılık alanlarında da önemli eserler ortaya çıkmıştır. Bu eserler, günümüzde hala okunan, dinlenen, izlenen ve önemli bir yere sahip olan eserler olarak kabul edilir. Helenizm döneminde ayrıca mimari alanında da önemli eserler ortaya çıkmıştır. Örneğin, Helenizm döneminde inşa edilen Parthenon, günümüzde hala Ayasofya gibi önemli bir turistik yer olarak ziyaret edilen bir yapıdır. Helenizm döneminde ayrıca tarih, dil, mitoloji gibi alanlarda da önemli çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar, günümüzde hala referans olarak kullanılan çalışmalar olarak kabul edilir.

Helenizm Özellikleri

Helenizm, M.Ö. 4. yüzyılda Yunanistan ve İtalya gibi bölgelerde ortaya çıkan bir düşünce, sanat ve kültür akımıdır. Helenizm dönemi, klasik Yunan döneminden sonra ortaya çıkmış ve M.Ö. 3. yüzyılda Büyük İskender'in ölümüyle sona eren bir dönemdir. Helenizm döneminde, özellikle sanat, kültür, bilim ve düşünce alanlarında önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Aşağıda Helenizm dönemine ait özelliklerden bazıları verilmiştir:

 

 1. Yunan Egemenliği: Helenizm döneminde, Yunanistan ve İtalya gibi bölgelerde Yunan egemenliği hâkim olmuştur. Bu dönemde, Yunan kültürü ve düşüncesi, bu bölgelerde yaygınlaşmış ve etkisini göstermiştir.
 2. Büyük İskender'in İmparatorluğu: Helenizm döneminde, Büyük İskender'in İmparatorluğu da önemli bir rol oynamıştır. Büyük İskender, M.Ö. 4. yüzyılda önemli keşifler yapmış ve bu keşifler sonucunda imparatorluğunu genişletmiştir. Bu dönemde, imparatorluk sınırları içinde çeşitli dil ve kültürler bulunmuştur.
 3. Sanat ve Kültür: Helenizm döneminde, sanat ve kültür alanında da önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Özellikle heykeltıraşlık, heykel, resim, müzik ve sinema gibi alanlarda önemli eserler ortaya çıkmıştır.
 4. Bilim ve Düşünce: Helenizm döneminde, bilim ve düşünce alanlarında da önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Özellikle filozofluk, matematik, tıp ve mimari gibi alanlarda önemli eserler ortaya çıkmıştır.
 5. Dil ve Kültürler Arasında İletişim: Helenizm döneminde, çeşitli dil ve kültürler arasında iletişim kurulmuştur.
 6. Yunan Kültürünün Yaygınlaşması: Helenizm döneminde, Yunan kültürü önemli bir etki alanına sahip olmuştur. Bu dönemde, Yunan kültürü ve düşüncesi, özellikle Büyük İskender'in imparatorluğu sınırları içinde yaygınlaşmış ve etkisini göstermiştir.
 7. Çeşitli Dil ve Kültürlerin Etkileşimi: Helenizm döneminde, çeşitli dil ve kültürler arasında etkileşim olmuştur. Bu dönemde, farklı dil ve kültürler arasında iletişim kurulmuş ve bu iletişim sonucunda yeni fikirler ve düşünceler ortaya çıkmıştır.
 8. İleri Düzeyde Sanat Eserleri: Helenizm döneminde, sanat alanında önemli eserler ortaya çıkmıştır. Bu eserler, günümüzde de önemini korumaya devam etmektedir.
 9. İleri Düzeyde Bilim ve Düşünce Eserleri: Helenizm döneminde, bilim ve düşünce alanlarında da önemli eserler ortaya çıkmıştır. Bu eserler, günümüzde de önemini korumaya devam etmektedir.
 10. İleri Düzeyde Müzik Eserleri: Helenizm döneminde, müzik alanında da önemli eserler ortaya çıkmıştır. Bu eserler, günümüzde de önemini korumaya devam etmektedir.

 

Bu özellikler, Helenizm dönemine ait önemli özelliklerden sadece birkaçıdır. Helenizm döneminde, birçok alanda önemli ilerlemeler kaydedilmiş ve bu ilerlemeler, günümüzde de önemini korumaya devam etmektedir. Bu nedenle, Helenizm dönemine ait özelliklerin önemi, günümüzde de devam etmektedir.

Helenizm Eserleri Nelerdir ?

 1. Heykeltıraşlık: Helenizm döneminde, heykeltıraşlık alanında önemli eserler ortaya çıkmıştır. Örneğin, M.Ö. 4. yüzyılda yapılan Parthenon Tapınağı'nın ön cephesi, Helenizm döneminde yapılan önemli eserlerden biridir.
 2. Heykel: Helenizm döneminde, heykel alanında da önemli eserler ortaya çıkmıştır. Örneğin, M.Ö. 4. yüzyılda yapılan Persiyalı Kral Darios Heykeli, Helenizm döneminde yapılan önemli eserlerden biridir.
 3. Resim: Helenizm döneminde, resim alanında da önemli eserler ortaya çıkmıştır. Örneğin, M.Ö. 4. yüzyılda yapılan Alkmaion'un Sıradan Bir Günü tablosu, Helenizm döneminde yapılan önemli eserlerden biridir.
 4. Edebiyat: Helenizm döneminde, edebiyat alanında da önemli eserler ortaya çıkmıştır. Örneğin, M.Ö. 4. yüzyılda yazılan Homer'ın İlyada ve Ödipus Rex adlı eserleri, Helenizm döneminde yazılan önemli eserlerden biridir.
 5. Müzik: Helenizm döneminde, müzik alanında da önemli eserler ortaya çıkmıştır. Örneğin, M.Ö. 4. yüzyılda yapılan Çeşitli Müzik Eserleri, Helenizm döneminde yapılan önemli eserlerden biridir.
 6. Sinema: Helenizm döneminde, sinema alanında da önemli eserler ortaya çıkmıştır. Örneğin, M.Ö. 4. yüzyılda yapılan Çeşitli Sinema Eserleri, Helenizm döneminde yapılan önemli eserlerden biridir.
 7. Filozofluk: Helenizm döneminde, filozofluk alanında da önemli eserler ortaya çıkmıştır. Örneğin, M.Ö. 4. yüzyılda yazılan Sokrates'in Eşyanın Gerçek Yapısı hakkındaki düşünceleri, Helenizm döneminde yazılan önemli eserlerden biridir.
 8. Matematik: Helenizm döneminde, matematik alanında da önemli eserler ortaya çıkmıştır. Örneğin, M.Ö. 4. yüzyılda yazılan Euclid'in Ölçüler Kitabı, Helenizm döneminde yazılan önemli eserlerden biridir.
 9. Tıp: Helenizm döneminde, tıp alanında da önemli eserler ortaya çıkmıştır. Örneğin, M.Ö. 4. yüzyılda yazılan Galen'in Tıp Eserleri, Helenizm döneminde yazılan önemli eserlerden biridir.
 10. Mimari: Helenizm döneminde, mimari alanında da önemli eserler ortaya çıkmıştır. Örneğin, M.Ö. 4. yüzyılda yapılan Parthenon Tapınağı, Helenizm döneminde yapılan önemli eserlerden biridir.

Bu eserlerin yanı sıra, Helenizm döneminde çeşitli bilimlerde de önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Örneğin, Helenizm döneminde yapılan çeşitli keşifler, günümüzdeki bilgi birikimimizi zenginleştirmiştir. Helenizm döneminde, ayrıca çeşitli dil ve kültürler arasında iletişim kurulmuş ve bu da insanlar arasında düşünce ve fikirlerin paylaşılmasını kolaylaştırmıştır.

Helenizm döneminde ortaya çıkan eserler ve ilerlemeler, bugün hala önemini korumakta ve etkisini göstermektedir. Bu dönemde ortaya çıkan eserler, günümüzde de önemli yer tutmakta ve gelecek nesillere de ışık tutmaktadır. Bu nedenle, Helenizm dönemine ait eserler ve ilerlemelerin önemi, günümüzde de devam etmektedir.

Büyük İskender ve Helenizm

Büyük İskender, Makedonya Kralı III. Philip'in oğludur ve M.Ö. 356-323 yılları arasında yaşamıştır. Büyük İskender, Makedonya Kralı III. Philip tarafından eğitim görmüş ve Makedonya Kralı olduktan sonra da İskenderiye Kütüphanesi'ni inşa ettirmiştir. İskenderiye Kütüphanesi, M.Ö. 3. yüzyılın en önemli kütüphanelerinden biri olarak kabul edilir ve bugün hala Mısır'da bulunmaktadır.

Büyük İskender, M.Ö. 334-323 yılları arasında gerçekleştirdiği Pers Seferi sırasında Helenizm akımının etkisini göstermiştir. Büyük İskender, Pers Seferi sırasında Pers İmparatorluğu'nu ele geçirdi ve bu sayede Makedonya İmparatorluğu'nun sınırlarını genişletti. Büyük İskender, Pers İmparatorluğu'nu ele geçirdikten sonra Helenizm akımını bu ülkelere de yaymıştır. Bu sayede Helenizm döneminde, tüm Akdeniz ülkelerinde etkili olmuş ve farklı kültürlerden de etkilenmiştir.

Büyük İskender'in yaptıkları, Helenizm akımının etkisini gösterir niteliktedir. Örneğin, Büyük İskender, Pers İmparatorluğu'nu ele geçirdikten sonra bu ülkede Helenizm akımını yaymış ve bu sayede bu ülkelerde de Helenizm döneminde ortaya çıkan sanat, kültür ve düşünce etkileri görülmüştür. Ayrıca Büyük İskender, M.Ö. 3. yüzyılın en önemli kütüphanelerinden biri olan İskenderiye Kütüphanesi'ni inşa ettirmiştir. Bu kütüphane, Helenizm döneminde yapılan önemli çalışmaların bir örneğidir.

Büyük İskender, ayrıca Makedonya İmparatorluğu'nun sınırlarını genişlettiği için Helenizm akımının yayılmasına da katkıda bulunmuştur. Bu sayede Helenizm döneminde, tüm Akdeniz ülkelerinde etkili olmuş ve farklı kültürlerden de etkilenmiştir.

Ege Göçlerinin Helenizme Katkısı

Ege Göçleri, M.Ö. 12. yüzyıldan M.Ö. 11. yüzyıla kadar olan dönemde, Ege adaları ve Anadolu'nun batısında yaşayan yerli halkın, yunanistan, italya ve sicilya gibi yerlere göç etmeleri olarak tanımlanır. Ege Göçleri, yunanistan ve italya gibi yerlerde yeni koloniler kurulmasına neden olmuş ve bu sayede yunanistan ve italya gibi yerlerde yunan kültürünün yayılmasına da katkıda bulunmuştur.

Ege Göçleri, Helenizm akımının etkisini gösterir niteliktedir. Örneğin, Ege Göçleri sırasında yunanistan ve italya gibi yerlerde yeni koloniler kurulmuş ve bu sayede yunan kültürünün yayılmasına da katkıda bulunmuştur. Bu sayede Helenizm döneminde, tüm Akdeniz ülkelerinde etkili olmuş ve farklı kültürlerden de etkilenmiştir.

 

Sena Demir

Ben Sena Demir , 21 yaşında olup 23 Nisan 2001 Nevşehir doğumluyum. Ankara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü 3.sınıf öğrencisiyim. Yazma merakım çok eskilere dayansa da ''ben bu işi yapacağım !'' kararını vermem son üç senedir süregelmekte. İlk önce Eecstatic Yayınevinde her ay çıkan sanat kitaplarında şiirlerim yayımlanmaya başladı. Daha sonra Artependium ailesi ile tanıştım. Şu an burada gerçekten yapmak istediğim şeyi yapıyorum. Edebiyat alanında siz değerli okurlarımız için içerik üretiyorum. Kalemim ve ben büyük bir aşk ve hevesle burada olmaya devam edeceğiz. Takipte kalın!